Wystarczy wyciągnąć rękę!

Dla harcerzy

Zabezpieczony: Dla instruktorów

Przypominajka

Składka członkowska
Czuwaj!   Proszę o uzupełnienie składek członkowskich przez zuchy, harcerzy i instruktorów włącznie do III kwartału. W sumie za kwartał jest to kwota 30 zł....
Read More
ZLOT ZHP 2018
UWAGA!  Ostatnie spotkanie rodziców uczestników Zlotu Gdańsk 2018 i kadry zlotu odbędzie się 28 czerwca w Domu Harcerza o godz. 18.00. Do 15 czerwca proszę...
Read More
ZAKOŃCZENIE ROKU HARCERSKIEGO!
ZAKOŃCZENIE ROKU HARCERSKIEGO 2017/2018 już za nami! Dziś podsumowaliśmy rok harcerski w hufcu. Było miło, radośnie i uroczyście. W czasie gry terenowej drużyny tworzyły swoje...
Read More
KOLONIA ZUCHOWA
UWAGA! Spotkanie kadry kolonii zuchowej z rodzicami uczestników odbędzie się 4 czerwca 2018 roku o godzinie 18.00 w Domu Harcerza. Zapraszamy! karta uczestnika wypoczynku MAŁA...
Read More
HARCERSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
ZHP Harcerski Krąg Seniorów w Czeladzi ZAPRASZA 30.05.2018 o godz. 9.00. Gromady Zuchowe  oraz Drużyny Harcerskie na Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka Honorowy...
Read More
100 lat ZHP i Niepodległości
Druhny i Druhowie! Jak zapewne wiecie rok 2018 jest rokiem 100 - lecia ZHP oraz Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji Komenda Hufca ZHP Nowy Dwór...
Read More

ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 110 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

„Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.”

<span style="font-size: medium;"> https://www.instagram.com/p/BZI3w4gBmPC/?taken-by=dzeyson</span>
https://www.instagram.com/p/BZI3w4gBmPC/?taken-by=dzeyson

 

 

Na myśl o harcerstwie od razu przed oczami widzimy uśmiechniętych ludzi gotowych do pracy i pomocy potrzebującym. Związek Harcerstwa Polskiego składa się z działalności skierowanej do drugiego człowieka, a braterstwo, czyli przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych, to jedna z głównych zasad naszego wychowania.  Zasadnicze cechy harcerskiej postawy to tolerancja, braterstwo, wzajemna akceptacja i zaufanie – wartości, które stanowią podstawowy budulec kapitału społecznego

Aby wesprzeć praktyczną realizację celów wychowawczych w gromadach i drużynach, wyznaczyliśmy kierunki programowe, na które należy położyć specjalny nacisk w dzisiejszych czasach:

 • HARCERSTWO W RUCHU – wszelka aktywność na świeżym powietrzu – na łonie przyrody, z szacunkiem do natury. Propagowanie zdrowych zachowań, wędrówki, biwakowanie i obozowanie, wspólne przygotowywanie i spożywanie pełnowartościowych posiłków.
 • CIEKAWOŚĆ ŚWIATA – ciekawość Polski, Europy, świata; ludzi i kultur; przyrody – jej piękna i praw działania.Ciekawość po to, by poznać. Poznać po to, by działać.
 • AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA – zespołowe podejmowanie działań (inicjatyw)na rzecz społeczności lokalnej w oparciu o rozpoznanie potrzeb najbliższego środowiska działania  gromad i drużyn. Tworzenie projektów mających na celu poprawę jakości funkcjonowania wspólnoty lokalnej.
 • SPRAWNOŚCI NA CAŁE ŻYCIE – rozbudzanie zainteresowań, praktyczna nauka umiejętności przydatnych w życiu, techniki harcerskie wypełniane aktualnymi treściami, specjalności, a także samoorganizacja, pilność i rzetelność w realizowaniu zadań.
 • BRATERSTWO – przyjaźń, nauka dialogu i szacunku mimo różnic,
  nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ludźmi, sprzeciwianie się  przemocy;
 • RADOSNY PATRIOTYZM – promowanie Polski w świecie,
  optymizm i wiara we własne możliwości, postawa obywatelska,
  radosne przeżywanie świąt państwowych,
  orientowanie się w osiągnięciach Polaków.

Wszystko to powinno być bezwarunkowo podparte:

 • NIEUSTANNYM POWIERZANIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI, FUNKCJI, ZADAŃ – samodzielnie i w małej grupie;

 • STAWIANIEM WYZWAŃ – zuchowa dzielność, harcerskie i starszoharcerskie harce oraz wędrownicze wyczyny – samodzielnie i w małych grupach;
 • DZIAŁANIEM NA WSZYSTKICH PŁASZCZYZNACH – realizując zadania w każdym z wyznaczonych kierunków, należy pamiętać o tym, by rozwijały pod każdym względem – duchowym, emocjonalnym, fizycznym, intelektualnym i społecznym zgodnie z systemem wartości zawartym w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Żadna płaszczyzna wychowania nie może być w harcerstwie celem samym w sobie.

Każdy harcerz, a nawet zuch, na swojej harcerskiej drodze napotyka zadania, ściśle związane z drugim człowiekiem. Od najmłodszych lat zdobywa sprawności, które wymagają opieki nad młodszym bratem czy zaangażowania się w akcję charytatywną w mieście. W każdym dziecku budujemy świadomość, jak wiele pomocy potrzebuje drugi człowiek.

Nadal nie jesteś przekonany? Kilka faktów o nas:

Księżna Kate Middleton jest skautką! David Beckham także!
Skautami było także kilku prezydentów USA i założyciel Microsoftu Bill Gates

W ciągu roku organizujemy ponad 18 tys. form kształceniowych.
Gdyby jedna osoba chciała wziąć udział we wszystkich, musiałaby przeznaczyć na to około 8 lat!

Drużynowi ZHP przepracowują społecznie łącznie 8 mln godzin w ciągu roku.
Jeżeli przeliczyć to na złotówki, wartość pracy wolontariackiej wyniosłaby 136 mln zł.

Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 85 000 osób.

Ponad 7 mln skautów to dorośli wolontariusze,
którzy wspierają młodych ludzi w ich wszechstronnym rozwoju.

Na 10 km kwadratowych terytorium Polski
przypada jeden dorosły harcerski wolontariusz.

Skauting działa w ponad 200 krajach i terytoriach,
skupiając łącznie 40 mln młodych ludzi i dorosłych wolontariuszy.

 

Zobacz niżej, co robimy w naszym hufcu!

[źródła zdjęć: ZHP© ( Fot. Piotr Rodzoch; Agnieszka Madetko-Kurczab); https://www.instagram.com/p/BZI3w4gBmPC/?taken-by=dzeyson]