Komisja Stopni Instruktorskich

PRZEWODNICZĄCY:
hm. Marek ŁEBZUCH

CZŁONKOWIE:
hm. Józefa MENTEL
hm. Anna ŁEBZUCH
hm. Maria MAŁEK – BUJAK
phm. Wojciech NOWAK

Spotkania KSI: pierwsza środa miesiąca godz. 17.00
Przydatne dokumenty: (SEKCJA W PRZYGOTOWANIU)

Zespół ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą

PRZEWODNICZĄCA:  phm. Katarzyna ZAJKOWSKA


Zespół Programowy

PRZEWODNICZĄCA: phm. Małgorzata PIECHOCKA


Zespół Kwatermistrzowski

KWATERMISTRZ: pwd. Sylwester DEMBIŃSKI


Zespół Historyczny

PRZEWODNICZĄCY:
hm. Józefa MENTEL

CZŁONKOWIE:
hm. Eugeniusz CZERWIEC
hm. Krystyna PAWEŁCZYK


Zespół Promocji Hufca

PRZEWODNICZĄCY:
hm. Anna ŁEBZUCH

CZŁONKOWIE:
hm. Maria MAŁEK – BUJAK
phm. Katarzyna ZAJKOWSKA

phm. Grażyna JASKULSKA
pwd. Dorota PRONOBIS – KOŚCIŃSKA
dh. Paulina HAMERA


Kapituła Stopni Wędrowniczych

PRZEWODNICZĄCY
pwd. Adrian Rogoziński

CZŁONKOWIE:
phm. Katarzyna Zajkowska
pwd. Martyna Musiał


Administrator Hufcowej Strony Internetowej

dh. Klaudia LORCZYK