Zespoły

Zespoły

Zespół ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą

CZŁONKOWIE:
phm. Patrycja NOWAK
phm. Justyna PUŁAWSKA
pwd. Bartłomiej STACHERA
pwd. Katarzyna STACHERA


Zespół Historyczny

PRZEWODNICZĄCY:
hm. Zbigniew KAPUŚCIŃSKI

CZŁONKOWIE:
hm. Józefa MENTEL
hm. Eugeniusz CZERWIEC
hm. Krystyna PAWEŁCZYK
pwd. Krzysztof GAJDKA


Zespół Kwatermistrzowski

KWATERMISTRZ:

CZŁONKOWIE:
phm. Janusz ZEMBIK – GOSPODARZ DOMU HARCERZA
hm. Henryk CZAPLA
phm. Sylwester DEMBIŃSKI
dh. Jakub TABAK


Zespół Programowy

PRZEWODNICZĄCA:
phm. Patrycja NOWAK

CZŁONKOWIE:
phm. Małgorzata PIECHOCKA
dh. Katarzyna SKÓRA


Zespół Promocji

PRZEWODNICZĄCA:
phm. Katarzyna ZAJKOWSKA

CZŁONKOWIE:
pwd. Zuzanna KULIS
HO Wojciech Krawczyk
sam. Oliwia ŁYKO