Komisja Stopni Instruktorskich

PRZEWODNICZĄCY: hm. Marek ŁEBZUCH

CZŁONKOWIE:
hm. Józefa MENTEL
hm. Anna ŁEBZUCH
hm. Maria MAŁEK – BUJAK
phm. Wojciech NOWAK

Spotkania KSI: pierwsza środa miesiąca godz. 17.00

Zespół ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą

PRZEWODNICZĄCA:  phm. Patrycja NOWAK


Zespół Programowy

PRZEWODNICZĄCA: phm. Anna SAMSONOWICZ


Zespół Kwatermistrzowski

KWATERMISTRZ: phm. Sylwester DEMBIŃSKI


Zespół Historyczny

PRZEWODNICZĄCA: hm. Józefa MENTEL

CZŁONKOWIE:
phm. Krzysztof GAJDKA


Zespół Promocji Hufca

PRZEWODNICZĄCA: hm. Anna ŁEBZUCH

CZŁONKOWIE:
hm. Maria MAŁEK – BUJAK
phm. Dorota PRONOBIS – KOŚCIŃSKA
pwd. Paulina HAMER