Zespoły

Komisja Stopni Instruktorskich

PRZEWODNICZĄCY: hm. Piotr OSTASZEWSKI

CZŁONKOWIE:
hm. Józefa MENTEL
hm. Anna ŁEBZUCH
hm. Marek ŁEBZUCH
hm. Maria MAŁEK – BUJAK

Spotkania KSI: drugi poniedziałek miesiąca godz. 17.30

Zespół ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą

PRZEWODNICZĄCA:  pwd. Paulina HAMERA


Zespół Programowy

PRZEWODNICZĄCA: pwd. Klaudia LORCZYK


Zespół Kwatermistrzowski

KWATERMISTRZ: phm. Sylwester DEMBIŃSKI


Zespół Historyczny

PRZEWODNICZĄCA: hm. Józefa MENTEL


Zespół Promocji Hufca

PRZEWODNICZĄCA: phm. Barbara GAJDZIK – PAWLISZYN

Członkowie:
pwd. Karolina Młodawska
pwd. Piotr Pawliszyn
pwd. Agnieszka Krzan
dh Jakub Wiśniowski – fotograf
dh. Monika Praczyk


PRZEWODNICZĄCA: phm. Barbara GAJDZIK – PAWLISZYN
Zastępca Przewodniczącej: hm. Marek Łebzuch