Betlejemskie Światło Pokoju 2023 „Czyńmy pokój”.

Od wielu lat zuchy, harcerze i instruktorzy naszego hufca niosą Betlejemskie Światło Pokoju do wielu miejsc na terenie naszego powiatu. Ze Światłem odwiedzamy instytucje, firmy, parafie. Światło przekazujemy dla wszystkich...

Czytaj dalej