XII ZLOT STOWARZYSZENIA HARCERSKIEGO „CZUWAJ” I INSTRUKTORÓW ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI ZHP

Dwudziesto trzy osobowa reprezentacja naszego Kręgu Starszyzny Harcerskiej „ZARZEWIE” na czele z dh. hm. Józefą Mentel 17 sierpnia uczestniczyła w XII Zlocie Członków Kręgów Terenowych Stowarzyszenia Harcerskiego „CZUWAJ” i instruktorów...

Czytaj dalej