1% dla ZHP

1% dla ZHP

Jak przekazać 1% podatku dla
Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej?

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku dochodowego.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Będzińskiej widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000273051.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Aby pieniądze trafiły do Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej lub konkretnej jednostki hufca (drużyna/klub/krąg) konieczne jest wypełnienie pola Cel szczegółowy 1%„. W polu tym wpisujemy:

Jeśli chcemy przekazać 1% na hufiec – Hufiec ZHP Ziemi Będzińskiej.
Jeśli chcemy przekazać 1% na konkretną jednostkę – H.Ziemi Będzinskiej (Kod Jednostki)

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę. (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38)

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

 

TABELA KODÓW JEDNOSTEK

Nazwa Jednostki Kod Jednostki
1 Mistrzowska Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” 1MGZ
2 Gromada Zuchowa „Rozbrykane Tygryski” 2GZ
4 Gromada Zuchowa „Paczka Króla Maciusia I” 4GZ
6 Mistrzowska Gromada Zuchowa „Rozbrykane Mandarynki” 6MGZ
7 Gromada Zuchowa „Wesołe Kuikiłaki” 7GZ
8 Gromada Zuchowa „Antki Cwaniaki” 8GZ
49 Gromada Zuchowa „Szyszkowe Bractwo” 49GZ
Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Iskierka” DNS
1 Zagłębiowska Drużyna Harcerska „BoTak” 1ZDH
2 Zagłębiowska Drużyna Harcerska „Leśni” 2ZDH
6 Zagłębiowska Drużyna Harcerska „Eleusis” 6ZDH
13 Zagłębiowska Drużyna Harcerska „Enigma” 13ZDH
31 Wielopoziomowa Zagłębiowska Drużyna Harcerska „Benignus” 31WZDH
58 Zagłębiowska Drużyna Harcerska „Wyklęci” 58ZDH
79 Zagłębiowska Drużyna Harcerska „Błękitni” 79ZDH
97 Zagłębiowska Drużyna Harcerska „Biali” 97ZDH
117 Zagłębiowska Drużyna Harcerska „Burza” 117ZDH
119 Zagłębiowska Drużyna Harcerska „Pomarańczarnia” 119ZDH