Kręgi seniorów i starszyzny harcerskiej

Krąg Seniorów „ZARZEWIE”

Przewodnicząca: hm. Józefa Mentel
Spotkania: Dom Harcerza w Będzinie – Grodźcu, ul. Przechodnia 1
termin: 2 środa miesiąca

Krąg Starszyzny „DZIŚ, JUTRO, POJUTRZE”

Przewodnicząca: pwd. Barbara Gajdzik – Pawliszyn
Spotkania: Dom Harcerza w Będzinie – Grodźcu, ul. Przechodnia 1
termin: zależnie od potrzeb