Kategorie:

Otrzymaliśmy Nagrodę Starosty Będzińskiego!

Avatar
Opublikowane przez Dh. Komendant

Nagroda Starosty Będzińskiego!

Wspaniałe wyróżnienie dla Społeczności naszego hufca! 23 czerwca w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie Komendantka Hufca, harcmistrzyni Dorota Schmatolla wraz z Zastępczynią komendantki hufca ds. finansowych druhną przewodniczką Agnieszką Lis – Wiśniewską, odebrały z rąk Pana Starosty Będzińskiego, Sebastiana Szaleńca, nagrodę dla hufca w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2022 r. To jest nagroda za pracę nas wszystkich i będzie wykorzystana przez wszystkich członków naszego hufca.

Dziękujemy za nominację i nagrodę.