Kategorie:

KURS PRZEWODNIKOWSKI

 

Kurs przewodnikowski „Per aspera ad astra 2018”

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 28 Wrzesień, 2018r. – godz. 17:00;
Termin zakończenia: 28 Październik, 2018r. – godz. 16:00.

Zgłoszenia do: 9 Wrzesień, 2018r. (Cały dzień).

Komendant: phm. Tomasz Bujarski BOKK 1053/2017

Organizator: Organizatorem kursu jest Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej Hufców ZHP Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec oraz instruktorów działających w ramach Koalicji ds. Kształcenia.

Miejsce: Kobylica, Sławków, Będzin.

Odpłatność: członkowie hufców Koalicji ds. Kształcenia – 180,00 PLN, pozostali – 200,00 PLN.
Uczestnicy: Członkowie ZHP przygotowujący się do objęcia funkcji instruktorskich.

Opis: 
Komendant:
phm. Tomasz Bujarski BOKK 1053/2017
Komenda kursu:
hm. Grzegorz Przybylak BOKK 879/2015
hm. Arkadiusz Mateja BOKK 878/2015
phm. Grzegorz Bąk

MIEJSCA I TERMINY ZJAZDÓW
I. Kobylica (28.09.2018 – 30.09.2018)
II. Sławków (12.10.2018 – 14.10.2018)
III. Będzin (26.10.2018 – 28.10.2018)

Zajęcia prowadzone przez instruktorów-praktyków.

ZAKWATEROWANIE:
I. Kobylica – baza obozowa Hufca ZHP Sosnowiec,
II. Sławków – Schronisko Młodzieżowe PTSM „Niwa”,
III. Będzin – budynek Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej.
Dokładne informacje o zakwaterowaniu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom kursu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na kurs należy dokonać przez ankietę elektroniczną do 09.09.2018r.

Formularz zgłoszeniowy:
https://kurs_pwd_2018.zgloszenia24.pl (termin zgłoszeń do 09.09.2018r. do godz 23:59.)

Wszystkim zgłoszonym kandydatom zostaną przesłane wiadomości e-mail o decyzji komendy kursu. Kandydatom zakwalifikowanym zostanie przesłana informacja o szczegółach kursu.

Uwaga!
Liczba miejsc na kursie ograniczona – grupa kursowa będzie liczyła maksymalnie 24 osób! Decyduje kolejność zgłoszeń.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO
A. Członkostwo w ZHP (opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji ZHP),
B. 16 rok życia,
C. Stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo we wszystkich formach zajęć,
D. Wpłata należności za kurs na konto hufca:

Hufiec Dąbrowa Górnicza
ul. Królowej Jadwigi 8
41-300 Dąbrowa Górnicza
ING Bank Śląski 0/Dąbrowa Górnicza – 09 1050 1272 1000 0008 0033 3650

z dopiskiem „Składka zadaniowa kurs pwd (imię i nazwisko)”.

Wpłata za kurs do dnia 14.09.2018r.

W przypadku wpłaty zaliczki na konto (przynajmniej 50% całości kursu) możliwe jest uregulowanie reszty odpłatności na pierwszym zjeździe kursu.
Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie zaliczka nie zostanie zwrócona.

E. W ramach powyższej odpłatności organizatorzy zapewniają:
· zakwaterowanie w warunkach turystycznych,
· 3 obiady (sobotnie) w trakcie zjazdów,
· kawę, herbatę, coś słodkiego,
· materiały programowe w trakcie zajęć,
· wyprawka dla kursantów,
· dyplomy.

Na kurs trzeba zabrać mundur, własny kubek, śpiewnik.

WARUNKI POZYTYWNEGO UKOŃCZENIA KURSU
· Aktywny udział w wszystkich zajęciach kursu (ewentualne odstępstwa od tego i warunki, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez komendę kursu).
· Rzetelna realizacja zadań międzyzjazdowych zleconych przez prowadzących (indywidualne jak i zespołowe).
· Pozytywna ocena postawy i umiejętności lub zmian postawy i umiejętności związanych z byciem instruktorem harcerskim.
· Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.
· Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zlecania dodatkowych zadań w zależności od indywidualnej sytuacji każdego z uczestników kursu.
· Nie zrealizowanie w/w wymagań równoznaczne będzie z brakiem pozytywnego zaliczenia kursu.

OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO KOMENDY KURSU