Kategorie:

XIII Gala Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej ZHP

Mamy to!!!

Bardzo miło nam poinformować, że instruktorzy naszego Hufca zostali nominowani w dwóch kategoriach na XIII Gali Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej ZHP: Związek Drużyn „UNITAT” w kategorii „Środowisko sprawne w działaniu” i dh. phm. Barbara Gajdzik – Pawliszyn w kategorii „Wizerunek na medal”. Uroczystości odbyły się w Bielsku – Białej w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej. Wróciliśmy ze statuetką za mistrzowski wizerunek i promocję naszego Hufca. To wyróżnienie dla całego Zespołu Promocji, odebrała dh. phm. Barbara Gajdzik- Pawliszyn.

Wspaniała robota!!!

Opis ze strony Chorągwi Śląskiej ZHP: „Phm. Barbara Gajdzik – Pawliszyn – Wizerunek na medal.
Chociaż krótko przewodzi zespołowi, to potrafiła stworzyć wspaniały wizerunek hufca. Współpracuje z samorządami z terenu powiatu, nawiązała kontakty z posłami na Sejm RP z naszego terenu, przesyła materiały do publikacji w miejscowej prasie zarówno powiatowej jak i gminnych”.

Drugim nominatem był Związek Drużyn „Unitat”. Ma on w swoich szeregach wszystkie piony metodyczne. Związek Drużyn „Unitat” powstał we wrześniu 2020 roku i od tej pory nieustannie prowadzi bardzo czynną działalność w naszym mieście. Poza uczestnictwem we wszystkich wydarzeniach hufcowych i chorągwianych podejmuje również działania organizowane pod egidą miasta. Członkowie ZD „Unitat” uczestniczą w takich akcjach jak „Sprzątanie świata”, „Dzień dla Ziemi”, Jarmarkach świątecznych, akcjach charytatywnych, takich jak np. pomoc w zbieraniu karmy dla schroniska dla zwierząt w Sosnowcu, zbiórkach funduszy na leczenie dzieci chorych na SMA, czy kwestach na rzecz odbudowy zabytkowych pomników na będzińskich cmentarzach. Komenda ZD „Unitat” organizuje dla swoich członków obozy w ramach HAL, w których uczestniczy ponad połowa zuchów i harcerzy jednostek należących do tego Związku Drużyn.