Kategorie:

HAL 2023 – OBÓZ HUFCA

Link do galerii obozowej: https://photos.app.goo.gl/nt23iFoVtpb82yj88

Dokumenty obozowe:

Karta kwalifikacyjna dla uczestnika wypoczynku (proszę wydrukować dwustronnie i wypełnić czytelnie).
Załącznik do karty kwalifikacyjnej dla uczestnika niepełnoletniego
Załącznik do karty kwalifikacyjnej dla uczestnika pełnoletniego
Warunki uczestnictwa. Proszę uważnie zapoznać się z warunkami uczestnictwa.

Płatność za obóz przyjmujemy w trzech ratach:
1. do 31 marca 2023 r. – 600 zł
2. do 30 kwietnia 2023 r. – 600 zł
3. do 31 maja 2023 r. – 550 zł
na konto hufca: ING Bank Śląski 03 1050 1227 1000 0008 0152 9454.
W tytule proszę podać: DSCZ* imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem HAL HUFCA.
* dodatkowa składka członkowska zadaniowa