Kategorie:

11.XI. Narodowe Święto Niepodległości

Jak co roku świętowaliśmy w różnych miejscach naszego powiatu, m.in. w Będzinie i dzielnicy Grodziec, gdzie znajduje się nasz Dom Harcerza. 80 zuchów, harcerzy i instruktorów uczestniczyło w obchodach miejskich. Wszyscy mieliśmy chorągiewki biało-czerwone. Zaciągnęliśmy honorową wartę, złożyliśmy wspólnie z innymi delegacjami kwiaty a po części oficjalnej członkowie Związku Drużyn UNITAT przedstawili okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. Pieśni patriotyczne śpiewali z nami widzowie: rodzice i mieszkańcy miasta.