Kategorie:

NAGRODA W KONKURSIE NA PRACĘ NAUKOWĄ O TEMATYCE HARCERSKIEJ.

Jest nagroda!

Nagrodę I stopnia w prestiżowym Konkursie im. Harcmistrza Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej odebrali 29 września br. w Pałacu Belwederskim Dh pwd. dr hab. Krzysztof Gajdka oraz Dh. Hm. Józefa Mentel z Hufca Ziemi Będzińskiej im. Kazimierza Wielkiego za opracowanie i wydanie książki Kazimierza Kotulskiego pt. „Harcerskie wspomnienia z żeglarskim akcentem”, wydanej przez Komisję Historyczną Hufca Ziemi Będzińskiej.
Jak mówią sami nagrodzeni, „wspomnienia 102-letniego harcerza (promocja książki miała miejsce, gdy Bohater miał 103 lata, był wówczas przez cały czas aktywnym członkiem Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Zarzewie” w Hufcu Ziemi Będzińskiej), głównie o latach trzydziestych XX wieku (obozy na kresach Rzeczypospolitej, w środku lasu, przyjaźń, braterstwo, wędrówki, żeglowanie, charyzmatyczni przełożeni), opowiedziane w stylu wykwintnej gawędy, „poszły w Polskę”, choć byliśmy przekonani, że skala oddziaływania publikacji będzie lokalna, a co najwyżej regionalna. Cieszymy się bardzo, że w wielu chorągwiach książka stała się lekturą instruktorską, że sięgają po nią studenci (nie tylko pedagogiki i historii) i regionaliści, że dla wielu komisji historycznych (szczególnie hufcowych) stanowi ona pewną podpowiedź, jak wydać biografie swoich bohaterów, ale w taki sposób, by nie był to suchy kronikarski zapis, ale by z jednej strony lektura czytelnika wciągała, z drugiej zaś – by całość była rzetelnie zweryfikowana naukowo”. Gala konkursowa odbyła się z udziałem przedstawicieli ścisłego kierownictwa ZHP (z Naczelnikiem, Harcmistrzem Grzegorzem Woźniakiem na czele), Kancelarii Prezydenta RP (reprezentowanej przez Doradcę Prezydenta, Marka Rymszę), Kancelarii Sejmu RP, Kancelarii Senatu RP oraz Pani Poseł Phm. Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej (Lewica), która kieruje Parlamentarnym Zespołem Przyjaciół Harcerstwa i Prof. dra hab. Hm. Adama Massalskiego, przewodniczącego konkursowego jury, wybitnego historyka, który merytorycznie podsumował konkurs.

Laureatom serdecznie gratulujemy!