Kategorie:

WYSTAWA „110 POWODÓW DO DUMY”

Ten rok jest dla zagłębiowskich harcerzy rokiem szczególnym, rokiem, w którym obchodzimy 110 rocznicę powstania pierwszych drużyn skautowych na terenie naszego regionu. Chcąc uczcić ta wyjątkową rocznicę komendy trzech zagłębiowskich hufców zorganizowały wystawę „110 powodów do dumy”, na której prezentowane są historyczne eksponaty ze zbiorów hufców: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Ziemi Będzińskiej.

Mały fragment wystawy.

Historia zagłębiowskiego harcerstwa sięga początków XX wieku a prekursorami myśli skautowej w Zagłębiu byli uczniowie Siedmioklasowej Szkoły Handlowej w Będzinie (obecne I LO Kopernika), w tym  Stanisław Szlenk i Mieczysław Wieczorkiewicz, którzy założyli Grodzieckie Koło Wycieczkowe. Ale o dalszej historii harcerstwa zagłębiowskiego dowiecie się przy zwiedzaniu wystawy, na której można zobaczyć historyczne sztandary, proporce, odznaczenia, kroniki, legitymacje i mundury.

Wernisaż zaszczycili swoją obecnością znamienici goście w osobach pana Posła na Sejm RP Rafała Adamczyka, przedstawiciela pani Posłanki na Sejm RP Barbary Dolniak – pan Maciej Szostak, przedstawiciele władz samorządowych – Wiceprezydent Aneta Złocka, Wójt Gminy Psary pan Tomasz Sadłoń, państwo Grażyna i Marek Paskowie, dh hm. Marcin Jurkowski – zastępca Komendantki Chorągwi Śląskiej oraz instruktorzy zaprzyjaźnionych Harcerskich Kręgów Starszyzny z Ostrów Górniczych, Czeladzi i Będzina. Obecni byli również instruktorzy naszego hufca i grupa harcerek.

Wernisaż uświetnił występem Harcerski Zespół Artystyczny „SŁONECZNI” im. hm. Edwarda Sośnierza Śląskiej Chorągwi ZHP pod kierownictwem artystycznym dh. Eweliny Sobczyk. Rozbrzmiewały piosenki harcerskie, te stare i te nowsze. Dziękujemy „Słonecznym” za wprowadzenie nas w harcerska atmosferę.

Składamy również serdeczne podziękowania Władzom Miasta, a szczególnie panu Prezydentowi Łukaszowi Komoniewskiemu za przychylność dla naszych harcerskich działań, Pani dyrektor Muzeum Zagłębia Wiolettcie Lisowskiej – za wspaniałą współpracę, pani kurator wystawy – Magdalenie Hoły za wyrozumiałość i wszelką pomoc przy organizacji wystawy oraz sponsorom w osobach państwa Grażyny i Marka Pasków właścicieli Firmy PW Pasek i instruktorom naszego hufca, którzy rzeczowo lub finansowo wsparli nasze działanie. Dziękujemy również pracownikom Muzeum, którzy pomagali w aranżacji wystawy – z tego miejsca również Państwu bardzo dziękuję. Po części oficjalnej goście zwiedzili wystawę a później były rozmowy i dyskusje w kawiarence pałacowej.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy do 3 października w będzińskim Muzeum Zagłębia, Pałac Mieroszewskich, ul Gzichowska 15, w godzinach otwarcia Muzeum.

Fotorelacja: https://photos.app.goo.gl/KnTMoMp1pPtJ8Ngt8