Kategorie:

ZIMOWISKO 2021 ODWOŁANE!

W związku z ogłoszoną narodową kwarantanną WYJAZD NA ZIMOWISKO ZOSTAŁ ODWOŁANY.
Wpłacone zaliczki będą zwrócone do końca roku.

Hufiec Ziemi Będzińskiej organizuje dla zuchów i harcerzy zimowisko 2021 w Porębie Wielkiej od 11.01.2021 do 17.01.2021.
Termin zimowiska może ulec zmianie, zgodnie z decyzjami rządu RP a przy braku zgody rządu RP i Głównej Kwatery ZHP na zimowe wyjazdy grupowe – zimowisko zostanie odwołane.

Zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej https://www.dwdz.pl/baza/Poręba Wielka to wieś letniskowa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź, w Gorcach.
Na uczestników czekają liczne atrakcje w tym wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce.
Koszt pobytu wynosi 750 zł od uczestnika.

Mamy zarezerwowane 50 miejsc.

Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2020 r.

WPŁATY ZA ZIMOWISKO
proszę przesyłać na konto Hufca ING Bank Śląski  03 1050 1227 1000 0008 0152 9454 z dopiskiem „HAZ 2021” oraz podaniem imienia i nazwiska dziecka/uczestnika:

1. RATA – 450 ZŁ DO 15 GRUDNIA 2020 r.
2. RATA – 300 ZŁ DO 5 STYCZNIA 2020 r.


Pierwsza wpłata (zadatek) w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi.
Terminy wpłat są nieprzekraczalne
.

Jeśli, z przyczyn niezależnych od hufca (epidemia COVID – 19), wyjazd zostanie odwołany, wszystkie zaliczki będą zwracane.

ZGŁOSZENIA