Kategorie:

Zjazd Hufca 2019

Czuwaj!

Dzisiaj w naszym HUFCU ZHP Ziemi Będzińskiej odbył się ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY.
Spędziliśmy pracowite miłe przedpołudnie. Z ramienia Komendy Chorągwi zaszczyciła nas Komendantka dh. hm. Anna Peterko. Poza regulaminem obrad Komendantka Hufca phm. Dorota uhonorowała ustępującą Komendę przemiłymi upominkami a instruktorzy podziękowali Komendantce pięknymi kwiatami.
Komendantka Chorągwi wręczyła hm. Ani Łebzuch dyplom „SUPER NAMIESTNICTWA” dla Namiestnictwa Zuchowego.
Dh. phm. Wojciech Nowak otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla Hufca Będzin”.
Nowe władze hufca zostały wybrane jednogłośnie w głosowaniu jawnym:

  • Komendantka Hufca – phm. Dorota Schmatolla,
  • Zastępca Komendantki ds. Organizacyjnych – hm. Marek Łebzuch,
  • Zastępca Komendantki ds. Finansowych, Skarbnik – dh. Agnieszka Lis – Wiśniewska
  • Kwatermistrz – pwd. Sylwester Dembińskii,
  • Przewodnicząca Zespołu Programowego – phm. Małgorzata Piechocka,
  • Przewodnicząca Zespołu ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą – phm. Patrycja Nowak,
  • Członek Komendy – hm. Józefa Mentel,
  • Członek Komendy – pwd. Bartłomiej Stachera

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca został pwd. Jakub Tabak. W skład KRH weszli: pwd. Aleksandra Madejska i pwd. Jolanta Madejska oraz hm. Maria Małek – Bujak.

FOTORELACJA

W związku z niedotrzymaniem,  wymaganego przez Ordynację Wyborczą i Statut ZHP, terminu przekazania sprawozdania i wniosków o absolutorium przez Hufcową Komisję Rewizyjną do Chorągwianej Komisji Rewizyjnej, decyzją Komendy Chorągwi Śląskiej termin zjazdu naszego hufca został przesunięty na 23 listopada 2019 r.  (sobota) o godzinie 9.00.

ROZKAZ L7-2019

Informujemy, że 26 października 2019 r. o godzinie 10.00 w Domu Harcerza w Będzinie – Grodźcu, przy ul. Przechodniej 1 odbędzie się Zjazd Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej. Obecność instruktorów wymienionych w Rozkazie L5/2019 i L6/2019 jest obowiązkowa.

PROJEKT STRATEGII HUFCA 2019-2023

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA 26.10.2019

OPINIA KOMENDY CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ

PORZĄDEK OBRAD

REGULAMIN OBRAD ZJAZDU

LISTA OBECNOŚCI NA ZJEŹDZIE CZYNNE PRAWO WYBORCZE

LISTA OBECNOŚCI NA ZJEŹDZIE BIERNE PRAWO WYBORCZE

 

ROZKAZ L5-2019

ROZKAZ L6-2019