Kategorie:

ZJAZD NADZWYCZAJNY HUFCA – WYBÓR DELEGATÓW NA ZJAZD WYBORCZY CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ

Zgodnie z Statutem ZHP,  Uchwałą nr 7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 marca 2018 r. – Ordynacja wyborcza ZHP, Uchwałą nr 134/VIII/2018 Komendy Chorągwi Śląskiej z dnia 10.04.2018 r. w sprawie zwołania IX Zjazdu Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach oraz Uchwałą 06/2018 Komendy Hufca zwołuję

6 czerwca 2018 r. o godzinie 18.00

Zjazd Nadzwyczajny  Hufca w sprawie Wyboru Delegatów
na IX Zjazd Chorągwi Śląskiej.

Zjazd odbędzie się w Domu Harcerza w Będzinie – Grodźcu.

DOKUMENTY ZJAZDOWE:

Rozkaz L04-2018

UCHWAŁA NR 06-2018 Zjazd Nadzwyczajny

PORZĄDEK OBRAD ZBIÓRKI WYBORCZEJ

REGULAMIN OBRAD ZBIÓRKI WYBORCZEJ