Kategorie:

ROZPOCZĘCIE ROKU HARCERSKIEGO

Czuwaj!
15 września w Dąbiu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku harcerskiego 2017/2018.

Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń, Sekretarz Gminy – Mirella Barańska-Sorn, Radni Gminy Psary, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbiu – Joanna Marcinkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach – Dorota Pronobis – Kucińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarnowie – Małgorzata Barańska, Prezes Oddziału PTTK Będzin – Mirosław Adamczyk , państwo Stanisław i Janina Góra, Dyrektor Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu, starszyzna harcerska z gminy Psary oraz rodzice naszych zuchów i harcerzy.
Uroczystość rozpoczęła się apelem, na którym odczytano rozkaz. Apel poprowadził dh. pwd. Adrian Rogoziński. Dalsza część uroczystości odbyła się przy kręgu ogniskowym. Goście, harcerze i zuchy przechodzili przez bramę, która imitowała ogrodzenie obozowiska. W obozowisku można było zobaczyć namiot, totem i stojak wypełniony menażkami.
Ognisko poprowadziła dh. Aleksandra Madejska. Podczas ogniska wszystkie gromady i drużyny przedstawiły się i opowiedziały co lubią robić. Towarzyszył nam harcerski śpiew, pląsy oraz wspaniały widok płonącego ogniska. Na zakończenie zawiązaliśmy krąg i przekazaliśmy sobie tradycyjną iskierką przyjaźni.
Harcerze z naszego hufca spotkali się z bardzo miłym przyjęciem tamtejszej władzy.
Dziękujemy bardzo Wójtowi gminy Psary, Pani Dyrektor, wszystkim gościom oraz zuchom i harcerzom za tak liczne stawienie się.
Uroczystość przygotowali nasi instruktorzy: dh. hm. Anna Łebzuch i dh. hm. Marek Łebzuch za co Im serdecznie dziękujemy.

Dołączany link do zdjęć z wydarzenia.