Kategorie:

Odszedł na Wieczną Wartę31 lipca br. odszedł na Wieczną Wartę druh harcmistrz Ireneusz Ostaszewski.
Urodził się 20 stycznia 1932 r. w Będzinie. Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił 13 marca 1945 r. do 24 Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta w Będzinie. W dniu 23 czerwca 1945 złożył na ręce Komendanta Zagłębiowskiej Chorągwi Harcerzy phm. Leona Ziółka (w czasie wojny członka Komendy Ula Barbara Szarych Szeregów) Przyrzeczenie Harcerskie. Od 15 maja 1947 pełni funkcje zastępowego w 97 Drużynie Harcerzy im. J.H. Dąbrowskiego.
W sierpniu 1949 r. skończył kurs drużynowych harcerskich w Szkole Instruktorskiej w Górkach Wielkich i uzyskał ówczesny stopień instruktorski drużynowego (po próbie). Od 23 stycznia 1950 r. objął funkcję drużynowego 8 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (poprzednio noszącej nr 97).
W latach 1950-56 w związku z podjęciem wyższych studiów poza miejscem zamieszkania, jak również ze względu na zawieszenie działalności ZHP w dotychczasowym kształcie, przerwał działalność harcerską.W 1957 dh. Ostaszewski włączył się w działania grupy instruktorów zmierzających do odrodzenie ruchu harcerskiego w Zagłębiu Dąbrowskim, obejmując ponownie funkcje drużynowego 97 ZDH im. H. Dąbrowskiego. W grudniu 1957 r., Rozkazem Komendanta Chorągwi, został zweryfikowany do stopnia instruktorskiego przewodnika.W trakcie swojej służby w Hufcu Ziemi Będzińskiej dh. Ostaszewski pełni wiele funkcji instruktorskich: dwukrotnie pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Hufca; w 1960 r. uczestniczył w Zlocie ZHP na polach Grunwaldu z okazji 550 rocznicy bitwy grunwaldzkiej, gdzie pełnił funkcję komendanta hufca zlotowego; przez wiele kadencji był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca i Przewodniczącym Komisji Instruktorskiej (wg. obecnego nazewnictwa Sądu Harcerskiego); przez wiele lat by również przewodniczącym Komisji Stopni Instruktorskich. W 1973 roku, jako delegat Hufca Ziemi Będzińskiej, uczestniczył w V Zjeździe ZHP.W 1988 r. dh. Ireneusz przerwał czynną działalność harcerską. W 2009 r. włączył się ponownie w pracę harcerską wstępując do Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Zarzewie” przy Hufcu Ziemi Będzińskiej, a w 2011 roku został wybrany na funkcję przewodniczącego kręgu. W 2014 r. został ponownie Przewodniczącym Komisji Stopni Instruktorskich, a w 2016 r. na Zjeździe Hufca został wybrany członkiem komendy hufca.
W czerwcu 2017 dh. Ostaszewski zakończył czynną pracę harcerską.