Kategorie:

Pożegnanie.

Smutna wiadomość.


W dniu 7 maja odeszła na Wieczną Wartę druhna przewodniczka Małgorzata Szmyd – członkini Kręgu Seniorów i Starszyzny „Zarzewie”.
Druhna Małgorzata od 1960 roku była członkinią ZHP. Czynnie działała w naszym hufcu. Już jako harcerska seniorka złożyła zobowiązanie instruktorskie.
Była zawsze gotowa do działania, udzielała się przy wielu imprezach Kręgu i Hufca, służyła pomocą każdemu, kto ją o to poprosił. Zawsze uśmiechnięta i pogodna, pełna optymizmu – taką ja zapamiętamy!

Czuwaj! druhno Małgosiu – przy innym ogniu w inną noc do zobaczenia znów…