Kategorie:

DRUŻYNA NIEPODLEGŁOŚCI

Z najnowszych informacji Kwatery Głównej ZHP:

“Drużyna Niepodległości” to propozycja, dzięki której jednostki w całej Polsce miały okazję uczcić 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego. Jednostki naszego hufca również wzięły udział w tym działaniu.

Gromady, które otrzymały tytuł “Gromada Niepodległości”:

1 Gromada Zuchowa “Leśne Skrzaty”,

6 Mistrzowska Gromada Zuchowa “Rozbrykane Mandarynki”

49 Gromada Zuchowa “Szyszkowe Bractwo”

Drużyny, które otrzymały tytuł “Drużyny Niepodległości”:

31 WZDH “Benignus” im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Gratulujemy! BRAWO WY!!!