Kategorie:

100 lat NIEPODLEGŁEJ I ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Ojczyzno ma droga, Ojczyzno kochana,

Na kartach historii męstwem zapisana.

Niech się Twe imię rozsławia po świecie,

Byś chwałą okryła trzecie tysiąclecie.

 

Zuchy, harcerze i instruktorzy naszego hufca czynnie uczestniczyli w obchodach stulecia Niepodległości i powstania Związku Harcerstwa Polskiego.

Listopad to dla Polaków, a w tym dla harcerzy, to miesiąc szczególny. W tym roku obchodzimy dwie a właściwie trzy setne rocznice: odzyskania niepodległości przez Polskę, powstanie Związku Harcerstwa Polskiego i uzyskanie przez Polki praw wyborczych.

1 listopada 1916 r. w Warszawie odbył się zjazd zjednoczeniowy, zorganizowany przez wszystkie organizacje harcerskie działające w byłym zaborze rosyjskim. W jego wyniku powstała nowa organizacja pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego, który jako odznaki organizacyjne przyjął krzyż harcerski i lilijkę. W ten sposób harcerstwo usamodzielniło się, wychodząc spod nadzoru i opieki innych organizacji. Tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w dniach 1-2 listopada 1918 r. w Lublinie obradował zjazd przedstawicieli wszystkich polskich ośrodków skautowych. Postanowiono na nim utworzyć wspólną dla wszystkich organizację – Związek Harcerstwa Polskiego.

Natychmiast po zakończeniu I wojny światowej harcerze czynnie włączyli się w walkę o granice odrodzonej Ojczyzny. Wzięli udział w obronie Lwowa („Orlęta Lwowskie”), powstaniu wielkopolskim, trzech powstaniach śląskich, wojnie polsko-bolszewickiej i plebiscytach, prowadzonych na terenach spornych. W ten sposób harcerstwo spełniło pokładane w nim nadzieje na wychowanie nowego pokolenia aktywnych obywateli-patriotów.

11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej Europy i Polski. W lasku Compiégne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. W tym samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.

W tym miejscu przytoczymy kilka cytatów Marszałka Józefa Piłsudskiego:

„Od tej pory jedynym znakiem dla was jest Orzeł Biały”;

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.”

„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” „… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.”.

W 1937 roku, Sejm RP uznał, że Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 listopada „jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny”.

100 lat temu, wraz z powstaniem II Rzeczypospolitej, Polki. jako jedne z pierwszych w Europie, uzyskały czynnie i bierne prawo wyborcze. Prawa wyborcze dla kobiet ostatecznie wprowadził „Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego” podpisany przez Józefa Piłsudskiego 28 listopada 1918 r. Kobiety mogły głosować, a także być wybierane. Nowy rząd II Rzeczypospolitej wprowadził też polityczne i obywatelskie równouprawnienie wszystkich obywateli „bez różnicy pochodzenia, wiary i narodowości”, wolność sumienia, druku, słowa, zgromadzeń, pochodów, zrzeszeń, związków zawodowych i strajków, a także ośmiogodzinny dzień pracy w przemyśle, handlu i rzemiośle oraz powszechne, obowiązkowe i bezpłatnego nauczanie dzieci w szkołach.

W 1918 roku była świadomość, że ta Polska, która powstaje powinna być państwem demokratycznym i powinna być na miarę czasów.

Hufiec ZHP Ziemi Będzińskiej uczcił dzisiaj stulecie odzyskania Niepodległości oraz stulecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Zuchy, harcerze i instruktorzy naszego hufca uczestniczyli w mszy świętej za Ojczyznę, którą koncelebrował ksiądz Andrzej Stępień – kapelan będzińskich harcerzy. W mszy uczestniczyli również przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, którzy we wspólnym pochodzie przemaszerowali z nami na Plac 3-go Maja, gdzie odbyła się miejska część uroczystości. Nasza organizacja wspólnie ze Stowarzyszeniem Harcerskim Ziemi Będzińskiej złożyła kwiaty pod pomnikiem Poległym za Wolną Polskę. Przemarsz pod będziński zamek został zakończony w samo południe  odśpiewaniem wraz z mieszkańcami naszego miasta Hymnu Państwowego. W tym szczególnym dniu w szeregi członków ZHP wstąpiło  pięcioro nowych zuchów i trójka harcerzy naszego hufca. Odbyła się Obietnica Zuchowa i Przyrzeczenie Harcerskie. Gratulujemy nowym członkom naszej organizacji!

Uczciliśmy również pamięć sierżanta Grzegorza Załogi, 23-letniego policjanta, który 15 lat temu zginął od kul przestępców podczas akcji policyjnej. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji wraz z instruktorami naszego hufca zapalili pod tablicą upamiętniającą sierżanta Grzegorza symboliczny znicz.

FOTORELACJA

W pozostałych miastach i gminach naszego powiatu również odbywały się uroczystości rocznicowe.
Druhny, druhowie, instruktorzy i sympatycy naszych działań – 11 listopada, po głównych uroczystościach, na które serdecznie zapraszam, nasz hufiec zorganizuje happening na terenie miasta.
Będziemy śpiewali pieśni patriotyczne, przemaszerujemy ulicami miasta a całość imprezy zakończy się pod naszym będzińskim zamkiem.
Zapraszamy mieszkańców miasta do udziału w tych wyjątkowych obchodach naszej NIEPODLEGŁEJ i 100 lat Związku Harcerstwa Polskiego.
Komendantka Hufca – phm. Dorota Schmatolla