Kategorie:

Uczestnictwo w rajdach, biwakach, kursach i innych imprezach hufcowych, chorągwianych i ogólnozwiązkowych.

Komenda Hufca informuje, że zgodnie z zapisem § 20 i § 24 Statutu ZHP, członek ZHP bez opłaconej składki członkowskiej przestaje być członkiem naszej organizacji.

Tym samym brak opłaconej na bieżąco składki członkowskiej skutkuje niemożnością uczestniczenia w imprezach harcerskich ogólnie pojętych, w tym przede wszystkim w:

  • rajdach,
  • biwakach,
  • kursach,
  • zimowiskach,
  • obozach letnich

oraz w innych formach aktywności na szczeblu hufca, chorągwi i ogólnozwiązkowym.

Komenda Hufca zobowiązuje drużynowych do przesłania listy ewentualnych uczestników imprez do skarbnika (wojciech.nowak1@zhp.net.pl) i komendanta (bedzin@slaska.zhp.pl) w celu weryfikacji uregulowanych przez członków składek. 

Brak opłaconej bieżącej składki skutkować będzie niemożnością udziału w imprezie zuchowej/harcerskiej.

Komendantka Hufca