Kategorie:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Komenda Hufca zwraca się z prośbą do Rodziców/Opiekunów, instruktorów i funkcyjnych hufca o uzupełnienie wpłat składek członkowskich do III kwartału 2018 r. Składka miesięczna od IV kwartału 2017 wynosi 10 zł, kwartalnie – 30 zł.

Wpłat składek należy dokonywać na konto hufca:

ING Bank Śląski
03 1050 1227 1000 0008 0152 9454

z dopiskiem: IMIĘ I NAZWISKO członka ZHP, GROMADA/DRUŻYNA lub FUNKCJA (dotyczy instruktorów i drużynowych).