Kategorie:

Chorągwiany Kurs Pierwszej Pomocy HSR dla Przewodników.

Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Śląskiej wraz z Chorągwianą Szkoła Instruktor mają przyjemność zaprosić na Chorągwiany 16 h Kurs Pierwszej Pomocy HSR dla Przewodników.

Kurs jest formą realizacji wymagania zawartego w próbie na stopień przewodnika/przewodniczki o przeszkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. Każdy uczestnik kurs, po jego zaliczeniu otrzyma certyfikat Harcerskiej Szkoły Ratownictwa potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności.

Jeżeli jesteś w trakcie realizacji próby na stopień przewodnika/przewodniczki lub planujesz rozpocząć realizację takowej a nie przeszkoliłeś się jeszcze z zakresu pierwszej pomocy to powinieneś zapisać się na ten kurs. Na kurs zapraszam również instruktorów i wychowawców (drużynowych) którzy chcieliby nabyć wiedzę i umiejętności niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa swoim podopiecznym w zakresie pierwszej pomocy.

Miejsce kurs: OH w Chorzowie, budynek Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej

Termin: 8-10.12.2017 (rozpoczęcie około godziny 20.00, zakończenie w godzinach popołudniowych).

Nocleg: W budynku Szkoły na łóżkach piętrowych. Nocleg nie jest obowiązkowy, uczestnik może wrócić na noc do domu.

Wyżywienie: W cenie kursu zapewnione są dwa ciepłe posiłki: obiad w sobotę, obiad w niedzielę. Pozostałe posiłki uczestnik organizuje sobie samodzielnie.

Cena kursu: 80zł (nocleg, obiady, materiały programowe), konto do wpłat zostanie podane w wiadomości do osób zakwalifikowanych do udziału.

Warunki uczestnictwa:

– członkostwo w ZHP (opłacone składki członkowskie, wpis do ewidencji ZHP)

– 16 lat (przynajmniej rocznikowo)

Zgłoszenia:

https://kurs16ppdlaprzewodnikow.zgloszenia24.pl/

Termin zgłoszeń: w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2017.

Osoba odpowiedzialna za kurs:

Robert Latacz – robert.latacz@zhp.net.pl