Kategorie:

Dzień Myśli Braterskiej 2017

Avatar
Opublikowane przez Dh. Komendant

kartka
Harcerze i instruktorzy z Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej, członkowie Stowarzyszenia Harcerskiego Ziemi Będzińskiej oraz zaproszeni goście spotkali się 24 lutego na obchodach Dnia Myśli Braterskiej. Jest to święto obchodzone przez skautów z całego świata w rocznicę urodzin założyciela skautingu lorda Roberta Baden-Powella.
Uroczystość rozpoczęła się mszą harcerską w kościele Św. Trójcy w Będzinie, którą koncelebrował kapelan będzińskiego harcerstwa ks. kan. Andrzej Stępień. Następnie wszyscy udali się do Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie, gdzie odbyła się główna część obchodów – Wieczornica Pokoleń.
W części oficjalnej, po powitaniu przez Komendantkę Hufca wszystkich zgromadzonych na wieczornicy, odczytano rozkaz, w którym zostali wyróżnieni instruktorzy i przyjaciele ZHP. Głównym punktem spotkania była prezentacja multimedialna o działaniach naszego Hufca na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Całości wydarzenia towarzyszyła podniosła, lecz wesoła atmosfera, a czas miło upływał na pogawędkach i przy dźwiękach harcerskich piosenek.

Czuwaj!
FOTORELACJA