Kategorie:

Harcerska Akcja Zimowa 2017

Nasz hufiec organizuje w tym roku szkolnym wyjazd na zimowisko w terminie 14 – 21 stycznia 2017 roku. Zimowisko będzie zorganizowane dla zuchów i harcerzy na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej w miejscowości Podlesice w Zajeździe Jurajskim. Koszt siedmiodniowego pobytu to 630 zł od uczestnika.

karta-kwalifikacyjna-wypoczynku-2017

Termin dostarczenia karty kwalifikacyjnej do drużynowego lub do skrzynki pocztowej w Domu Harcerza upływa 12 grudnia pod rygorem niezakwalifikowania uczestnika na zimowisko.

Prosimy o jak najszybsze składanie wniosków o dofinansowanie wypoczynku. Prośba w formie pisemnej powinna zawierać opis sytuacji życiowej, udokumentowanie dochodów, zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPS i inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową. Podania będą rozpatrywane 14 grudnia 2016 r.

Nr konta

ING Bank Śląski o/ Będzin
03 1050 1227 1000 0008 0152 9454

KADRA ZIMOWISKA:
Komendant zimowiska– phm. Patrycja Nowak
Kwatermistrz zimowiska – dh. Zbigniew Warcholiński
Drużynowy zuchowy – dh. Katarzyna Stachera
Drużynowy młodszoharcerski – pwd. Aleksandra Drozdek, pwd. Marcin Drożdżowski
Drużynowy starszoharcerski – phm. Wojciech Nowak, pwd. Mateusz Drożdżowski
Kadra młodzieżowa:
Dh.Łukasz Nalepa – oboźny
Dh. Aleksandra Madejska, dh. Martyna Skonieczny, dh. Mateusz Porębski – zuchy
Dh. Zuzanna Kulis, dh. Jakub Tabak – HM
Dh. Alicja Wróbel – HS