Organizacyjne

Składka członkowska

Czuwaj!

 
Proszę o uzupełnienie składek członkowskich przez zuchy, harcerzy i instruktorów włącznie do III kwartału. W sumie za kwartał jest to kwota 30 zł.
Skarbnik hufca został zobowiązany do sporządzenia wykazu osób mających uzupełnione na bieżąco składki. Osoby nie mające uzupełnionych składek będą wykreślone z ewidencji a gromady/drużyny, które w tym momencie nie będą miały wymaganej ilości członków, zostaną zlikwidowane.

Komendantka hufca – phm. Dorota Schmatolla